Domus Medica

Domus Medica vzw heeft tot doel op een transparante, democratische manier en in open dialoog met de huisartsen:

  • de belangen van de huisarts (individueel en in groep) en van de huisartsenkringen te behartigen en hen te vertegenwoordigen en te ondersteunen op wetenschappelijk, organisatorisch en syndicaal vlak, en dit in de ruimste zin;
  • de ontwikkeling van de huisartsengeneeskunde, zowel wetenschappelijk als maatschappelijk, te bevorderen, te ondersteunen en te promoten, en dit in de ruimste zin;
  • actief deel te nemen aan het maatschappelijke debat over de ontwikkeling en realisatie van de gezondheidszorg en het algemeen zorgbeleid.

De vzw beschikt over verschillende afdelingen: Wetenschappelijk onderzoek, Kwaliteitsbevordering, Diensten en Syndicaat.

Meer info: www.domusmedica.be

"Je hele perspectief op het leven verandert, zodra je een kind krijgt."

Blijf op de Hoogte

Vind je deze website interessant en wil je graag op de hoogte gehouden worden van een mogelijk vervolg, laat dan hier je emailadres achter:

 
 
logo