Kind en Gezin

Kind en Gezin verzorgt naast haar taken op vlak van kinderopvang ook de medische, psychosociale en pedagogische preventie voor aanstaande ouders en voor gezinnen met kinderen tot 3 jaar.

Aanstaande ouders kunnen terecht op de infosessies 'Kind op Komst', ze kunnen zich inschrijven op de elektronische zwangerschapsnieuwsbrieven en ontvangen de zwangerschapsmap waar o.a. de evolutie van de zwangerschap genoteerd wordt.

De persoonlijke en professionele aanpak van onze regioverpleegkundigen en onze artsen zorgt ervoor dat wij een dienstverlening op maat kunnen aanbieden. In sommige regio’s zijn ook gezinsondersteuners actief. Zij ondersteunen gezinnen wanneer uitsluiting van maatschappelijke rechten de kansen van het kind bedreigt.

Door informatie, advies en ondersteuning helpen we ouders bij het realiseren van:

  • Gezonde voeding
  • Goede hygiëne en verzorging 
  • Veilige leef- en slaapomgeving
  • Positief ouderschap
  • Goede ontwikkeling
  • Volledige vaccinatie
  • Goede gezondheid

In elk contact praten we met ouders over de evolutie van het kind, hoe de ouder alles beleeft, hoe de omgang met het kindje verloopt en over de context van het gezin.
Op basis van het verhaal en de vragen van de ouders, zoeken we samen met hen naar antwoorden. Problemen worden daardoor zo vroeg mogelijk opgespoord, gesignaleerd en opgevolgd.

Ieder kind en iedere ouder zijn meer dan welkom! Zo stemt Kind en Gezin de dienstverlening af op maatschappelijk kwetsbare gezinnen en heeft een taak bij probleem- en crisissituaties.

Meer info: www.kindengezin.be

wacht niet te lang !

Blijf op de Hoogte

Vind je deze website interessant en wil je graag op de hoogte gehouden worden van een mogelijk vervolg, laat dan hier je emailadres achter:

 
 
logo